Публічна оферта

Дана оферта є письмовою пропозицією Постачальника укласти договір постачання (далі - Договір) програмної продукції (далі - ПП), містить усі істотні умови договору постачання та надсилається Покупцю відповідно до ст.ст. 207, 641, 712 Цивільного кодексу України (далі – «ГК») та вважається укладеним спрощеним способом, згідно зі ст. 181 Господарського кодексу України. Договір поставки ПП укладається шляхом прийняття (акцепту) оферти Покупцем у встановленому порядку (п. 2 ст. 642 ЦК), що вважається належною умовою укладання договору (п. 2 ст. 638 ЦК). Під зазначеними в оферті наступними термінами розуміються їх нижче.
I. Постачальник - особа, яка правомірно володіє на відповідній території всім необхідним обсягом прав на постачання ПП, а також надання дозволів на використання ПП (перепродаж).
ІІ. Покупець – особа, на користь якої здійснюється постачання ПП за оплату.
1. Предметом Договору є постачання Постачальником зазначеної у рахунку програмної продукції (ПП) Покупцю (здійснення Постачання ПП).
2. Найменування та ціна ПП, що поставляється за цим Договором, яку зобов'язується прийняти Покупець, визначено у рахунку.
3. Істотною умовою укладання Договору є повна одноразова оплата Покупцем рахунку, яка вважатиметься єдиним можливим належним акцептом цієї оферти. Оплата рахунку третьою особою та/або без зазначення у платіжному дорученні номера рахунку не буде вважатися акцептом цієї оферти, за винятком випадків, коли Постачальник на свій розсуд визнав таку оплату належним акцептом оферти.
4. Рахунок дійсний протягом 3 (трьох) календарних днів від зазначеної в ньому дати виставлення
(Термін для акцепту оферти). Постачальник на свій розсуд може визнати оплату, що надійшла після закінчення зазначеного терміну, належним акцептом оферти.
5. Покупцю, який є суб'єктом господарської діяльності, факт Поставки ПП підтверджується відповідним Актом/видатковою накладною, які Постачальник складає та спрямовує йому. У разі, якщо направлений Акт/видаткова накладна не підписаний Покупцем та/або другий примірник не повернений Постачальнику, а письмові мотивовані заперечення з боку Покупця не отримані Постачальником протягом 5 (п'яти) робочих днів, Акт/видаткова накладна вважається затвердженим Покупцем. Приймаючи акцепт цієї Оферти, Покупець також погодився, що у разі використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) у документообігу в межах виконання цієї Оферти Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису у порядку та на умовах, передбачених законодавством.
6. Умови використання ПП визначаються відповідною угодою користувача, яка укладається між Покупцем та Виробником.
7. Постачання ПП може здійснюватися як в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет, так і у вигляді паперової ліцензії та в іншій формі. Терміни постачання ПП визначаються окремо кожної номенклатури ПП.
8. Будь-які суперечки, які можуть виникнути між Покупцем та Постачальником у зв'язку з цією офертою та/або Договором, вимагають обов'язкового досудового врегулювання у вигляді направлення претензії, що розглядається у встановлений законом строк.